VIKTIG BESKJED

For å bidra til å hindre unødig smittespreding av koronaviruset, stanses all aktivitet og trening i regi av IL Moingen inntil videre.