×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 44

Styret

DUGNAD PÅ TEMPELSETER 6. OKTOBER

Dugnaden på Tempelseter er ikke helt over. Vi var heldige og fikk forlenget leien av et telt, og vi trenger nå seks personer til å ta dette ned søndag 6. oktober.

Det blir felles avreise fra Sysle, info om klokkeslett etc kommer når det nærmer seg.

Moingen dekker reiseutgifter, og litt mat og drikke på Tempelseter. 

 

Meld ifra til Edvard Kristiansen, 917 87 795 eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., om du kan delta.

 

 

 

Klubbkveld

I samarbeid med Intersport Bottolfs Sport inviteres alle IL Moingens medlemmer til klubbkveld på Holemoen, tirsdag 26. mars kl. 18.00 - 20.00. Her vil vår nye klubbkolleksjon bli presentert. Det vil være mulig å prøve klær og å gjøre bestilling. Denne kvelden er det 30% rabatt på hele kolleksjonen.

Årsmøte 2019

Årsmøte i I.L. MOINGEN blir avholdt tirsdag 12. mars 2019 kl. 19.00 på Holemoen.

Saker som ønskes behandlet sendes til syret på e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 4. mars 2019.

 

Krav om politiattest

Det er vedtatt i Norges Idrettsforbund, med virkning fra 1. januar 2009, at alle som driver aktivitet med barn under 18 år og funksjonshemmede må vise politiattest. Dette gjelder alle over 15 år som har regelmessig ansvar for og kontakt med barn ved å være trenere, oppmenn, instruktører mm.

Det er idrettslagene selv som har ansvar for at dette blir gjennomført og som skal kontrollere at de aktuelle personene har gyldig politiattest. I denne forbindelse skal det velges to personer fra hovedstyret som skal håndtere dette og disse har taushetsplikt. Når andre tar over vervene våre vil det bli valgt to nye personer.

Det er verdt å merke seg at dette er en sak alle idrettslag er lovpålagt å gjennomføre.

Dersom dere gjør endringer slik at det kommer nye personer inn rundt barna dere driver aktivitet sammen med, er det viktig at dere gir beskjed i god tid slik at de nye blir godkjent før de starter i aktiviteten.

For mer informasjon ligger det mye lesestoff ute på nettet under Norges Idrettsforbund www.idrett.no

 

I I.L. Moingen er

Annichen H. Kristiansen – sekretær fotballgruppa

Hege Krona Bjertnæs (vara) – leder

valgt til å ta hånd om denne saken.

TILLITSVERV

Tillitsverv i I.L. Moingen med tilhørende arbeidsoppgaver.

 

Moingens lover (vedtatt 1991, revidert 2003) – om verv:

 

 VALG:

Toårs valgperiode.

 

Hovedgruppe:

 1. Leder
 2. Nestleder
 3. Kasserer
 4. Sekretær
 5. Tre styremedlemmer
 6. Varamedlem
 7. Revisor
 8. Representanter til ting og møter i de organisasjoner som laget er tilsluttet, samt tre medlemmer til representantskapet.

 

Fotballgruppe:

 1. Leder og eventuelle andre styremedlemmer etter årsmøtets vedtak.
 2. Sekretær
 3. Tre styremedlemmer

 

Skigruppe:

 1. Leder
 2. To styremedlemmer

 

Håndballgruppe:

 1. Leder
 2. To styremedlemmer

 

Økonomigruppe:

 1. Leder
 2. To styremedlemmer

 

Husgruppe:

 1. Leder
 2. To styremedlemmer

 

Valgkomite:

 1. Leder
 2. To medlemmer.

 

 

STYRET SKAL:

2)  Oppnevne etter behov komiteer / utvalg / personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

 

 

GRUPPER  / AVDELINGER:

Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer.

Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger / grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

 

 

HOVEDGRUPPA

VERV:ARBEIDSOPPGAVER:Valgt innPå valgNAVN:TELEFON:E-POST:
Leder- Øverste leder for I.L. Moingen.
- Ansvar for spesielle saker, f.eks. forsikringssak ol.
- Representere idrettslaget utad.
- Samle hovedstyrets dokumenter for arkivering.
- Innkalle til styremøter, årsmøte etc.
- Ansvarlig for at to personer i hovedstyret er valgt til å håndtere politiattester etter gjeldene krav.
20192021Hege Krona Bjertnæs900 33 751Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Nestleder- Leder for husgruppa (se arbeidsoppgavene for dette vervet under husgruppa).
- Bistå leder ved behov.
20192021Edvard Kristiansen917 87 795Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Hovedkasserer- Føre regnskap for hovedgruppa og undergruppene.
- Føre medlemslister og sende ut informasjon via medlemsnett.
- Fakturere medlemmer for kontingenter.
20182020Camilla SkaugrudDenne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Sekretær- Skrive referater.
- Skrive og sende ut informasjon til aktuelle personer fra både hovedstyret og i forbindelse med store arrangementer.
- Opprette og drifte facebook-side.
20192021Ingvild Kristiansen
StyremedlemmerLeder fotballgruppa20182020Tom Solheim917 79 976Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Leder håndballgruppa20182020Marita Jellum988 74 931Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Leder skigruppa20192021Petter Monsen951 03 448Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Leder allidrett-gruppa20182020Lene Thorkildsen412 02 859Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

 

FOTBALLGRUPPA

VERV:ARBEIDSOPPGAVER:Valgt innPå valgNAVN:TELEFON:E-POST:
LederLeder for fotballgruppa og Moingen-cup.
Rapportere fra gruppa til hovedstyret.
Ha god kontakt med kasserer i hovedstyret.
Ha oversikten over økonomien i gruppa.
Holde kontakt med Buskerud fotballkrets.
Legge ut informasjon på hjemmesida.
Innkalle til møter i fotballgruppa.
Innkalle til møter vedr. Moingen-cup.
Moingens kontakt mot Modum Fotballklubb og stille på møter her.
Være klubbens Fair Play-ambassadør og stille på møter vedrørende dette.
20182020Tom Solheim917 79 976Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
SeniorlederXXXXXDette vervet utgår så lenge det ikke er seniorlag i I.L. Moingen. Kontaktperson overfor Modum FK må gå over til en av de andre.
JuniorlederXXXIkke besatt
SekretærDommeransvarlig i samarbeid med leder.
Ansvarlig for alt som har med de aldersbestemte lagene å gjøre, f.eks.
dommerkurs, sesongavslutning etc. (i samarbeid med leder og gruppa).
Skrive/sende ut referater fra møter i gruppa.
Skrive/sende informasjon vedr. fotball.
Ansvar for å melde på aldersbestemte lag til serien.
Lage oversikt over kamper og treninger på Holemoen, og sende dette til sentrale personer.
Politiattestansvarlig.
20192021Annichen H. Kristiansen976 68 813Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Medlem 1 Materialforvalter – ansvar for alt av utstyr og ha oversikt over dette.
Ansvar for innkjøp av utstyr.
Ansvar for utlevering av utstyr til lagene.
20182020Per Gunnar Valstad976 16 782Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Medlem 2Baneansvarlig - herunder vanning, merking, utlån av banen, kontakt med kommunen om klipping, vedlikehold av mål o.l., holde området ryddig etc.20192021
Medlem 3Kioskansvarlig – ansvarlig for innkjøp og oppgjør i kiosk under fotballsesongen. Ansvarlig for innkjøp til andre arrangementer fotballgruppa står for, f.eks. sesongavslutningen. (Til cupen er det områdeansvarlig for kiosk/kjøkken som står for innkjøp.)20192021Kristin Hovde Marberg, Stine Hæhre48271334, 93262751Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 

 

SKIGRUPPA

VERV:ARBEIDSOPPGAVER:Valgt innPå valgNAVN:TELEFON:E-POST:
Leder- Leder for skigruppa.
- Rapportere fra gruppa til hovedstyret.
- Holde kontakt med Buskerud skikrets.
- Ha kontakt med kommunen i forhold til oppkjøring av løype osv.
- Legge ut informasjon på hjemmesida.
- Ansvar for gjennomføring av skikarusell.
20192021Petter Monsen951 03 447Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Sekretær- Ha god kontakt med kasserer i hovedstyret.
- Ha oversikt over økonomien i gruppa.
- Skrive og sende ut referater fra møter i gruppa.
- Skrive og sende ut informasjon vedrørende ski.
- Ansvar for innkjøp og oppgjør i kiosk under skikaruseller og andre arrangementer.
20192021Karianne Hovde
Medlem- Ansvar for å holde lysløypetraseen ved like når det er snøfritt.
- Ansvar for belysning i løypa (skifte pærer etc.)
- Bistå ved skikaruseller, avslutning og evt. andre arrangementer.
- Ansvar for innkjøp av nødvendig utstyr.
20182018Ingar Hæhre90959787Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 

 

HÅNDBALLGRUPPA

VERV:ARBEIDSOPPGAVER:Valgt innPå valgNAVN:TELEFON:E-POST:
Leder- Leder for håndballgruppa.
- Rapportere fra gruppa til hovedstyret.
- Holde kontakten med kretsen.
- Holde kontakt med kommunen vedrørende søknad om treningstider i Modumhallen etc.
- Ansvar for å melde på lag til seriespill.
- Holde kontakt med andre klubber i kommunen.
20182020Marita Jellum98874931Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Sekretær- Ha god kontakt med kasserer i hovedstyret.
- Ha oversikt over økonomien i gruppa.
- Skrive og sende ut referater fra møter i gruppa.
- Skrive og sende informasjon vedrørende håndball.
- Ansvar for innkjøp og oppgjør i kiosk når gruppa arrangerer kamper/cuper etc.
XX
Medlem- Ansvarlig for innkjøp av nødvendig utstyr.
- Behjelpelig med å avlaste leder og økonomiansvarlig/sekretær i gruppa.
- Bistå med å gjennomføre arrangementer.
20192019Hege Viddal Rønning41467226Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 

 

 ALLIDRETTGRUPPA

VERV:ARBEIDSOPPGAVER:Valgt innPå valgNAVN:TELEFON:E-POST:
Leder- Leder for allidrett.
- Rapportere fra gruppa til hovedstyret.
- Holde kontakt med kommunen vedrørende søknad om treningstider i gymsal etc.
- Sende ut informasjon og hjelpe 1. klasse-foreldre i gang med allidrett for sin klasse.
- Holde kontakt med trenere fra alle årskull.
- Arrangere samlinger for trenerne for å utveksle erfaringer.
20182020Lene Thorkildsen412 02 859Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 

 

ØKONOMIGRUPPA

VERV:ARBEIDSOPPGAVERVALGT INN:PÅ VALG:NAVN:TELEFON:E-POST:
Leder- Ansvar for å sette opp budsjett for I.L. Moingen som helhet i samarbeid med undergruppene. Budsjett og regnskap må være klart i rimelig tid før årsmøtet.20192021
Medlem- Ansvar for markedsføring av store arrangementer
- Ansvar for å innhente sponsorer ved skiltreklame rundt fotballbanen. Ta ned skilt som ikke har avtale.
- Holde kontakt med kasserer i hovedgruppa for fakturering av sponsorer.
20192021Kristin Evjen
Medlem- Ansvar for å innhente andre sponsorer.
- Ansvar for klubbdresser og klubbgensere
20192021Arne Tuft
 

 

HUSGRUPPA

VERV:ARBEIDSOPPGAVERVALGT INN:PÅ VALG:NAVN:TELEFON:E-POST:
Leder- Overordnet ansvar for I.L. Moingens eiendommer.
- Overordnet ansvar for alarmsystemet.
- Organisere dugnad ved større vedlikeholdsarbeid i samarbeid med bygg-ansvarlig.
- Ansvar for utleie av klubbhus.
- Ansvar for å kontrollere at klubbhuset er klart ved utleie.
- Holde kontakt med kasserer i hovedstyret for fakturering ved utleie.
20192021Edvard Kristiansen917 87 795Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Bygg- Ansvar for vedlikehold av I.L. Moingens bygninger både utvendig og innvendig.
- Organisere dugnad ved større vedlikeholdsarbeid i samarbeid med leder av husgruppa.
20192021
Gruppa har ansvar for utleie av telt. Herunder å være kontaktperson, ha oversikt over hva Moingen kan tilby, priser, organisere utlevering og retur av telt/bord/benker, rengjøring, reparasjon, mv.
Fast utleie til Lønneberget barnehage- Bhg har ansatt en person som vasker fast hver dag.
- Ved utleie til andre enn Lønneberget, må det avtales vask av klubbhuset med samme person som barnehagen bruker. Dette pga hygienekrav.
- Bhg kjøper inn nødvendig utstyr (toalettpapir, tørkeruller, vaskemidler etc). Dette er til fri bruk ved utleie.
Merk! Ved store arrangementer (f.eks cup, konserter osv.) må dette kjøpes inn av Moingen selv.
 

 

VALGKOMITÉ

VERV:ARBEIDSOPPGAVERVALGT INN:PÅ VALG:NAVN:TELEFON:E-POST:
Leder- Ha oversikt over hvilke verv som er på valg.
- Fordele arbeidsoppgaver til medlemmene i gruppa.
- Finne kandidater til ubesatte verv før årsmøtet i samarbeid med medlemmene av valgkomiteen.
- Samarbeide med kasserer i hovedstyret – få medlemslister for å finne navn på kandidater.
- Holde hovedstyret oppdatert på valgkomiteens arbeid.
20182020Stine Lobben48260684Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Medlem- Finne kandidater til ubesatte verv før årsmøtet i samarbeid med lederen av valgkomiteen.20192021Cecilie Hilsen
Medlem- Finne kandidater til ubesatte verv før årsmøtet i samarbeid med lederen av valgkomiteen.
 

 

 

REVISORER

VERV:ARBEIDSOPPGAVERVALGT INN:PÅ VALG:NAVN:TELEFON:E-POST:
Revisor- Revidere alle regnskap i I.L. Moingen før årsmøtet.20192021Øystein Haugen
Revisor- Revidere alle regnskap i I.L. Moingen før årsmøtet.20182020Birgitte S. Smetbak95804182Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 

STYRET I IL MOINGEN

Adresse:
Holemoen Idrettsplass, Kaggefossveien 64

Postadresse:
IL Moingen, Postboks 177, 3371 Vikersund

Kontakt:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Organisasjonsnummer: 985 720 983 
Bankkontonummer: 2270 03 04535
 

 

HOVEDSTYRET

Leder: Hege Krona Bjertnæs - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. - telefon 900 33 751

Nestleder: Edvard Kristiansen

Hovedkasserer: Camilla F. Skaugrud - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sekretær: Ingvild Kristiansen 
 

Styremedlem: Tom Solheim

Styremedlem: Marita Jellum

Styremedlem: Lene Thorkildsen

Styremedlem: Petter Monsen

 

FOTBALLGRUPPA

Leder: Tom Solheim - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Juniorleder: Ubestatt

Økonomiansvarlig: Camilla F. Skaugrud

Sekretær: Annichen Kristiansen – Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. - telefon 976 68 813

Styremedlem (materialforvalter): Per Gunnar Valstad - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Styremedlem (baneansvarlig): Ubesatt

Styremedlem (innkjøp kiosk): Stine Hæhre - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Styremedlem(innkjøp kiosk): Kristin H. Marberg - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Cupleder: Tom Solheim

 

SKIGRUPPA

Leder: Petter Monsen

Styremedlem: Ingar Hæhre

Styremedlem: Karianne Hovde

 

HÅNDBALLGRUPPA

Leder: Marita Jellum - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sekretær: Ubesatt

Styremedlem: Hege Viddal Rønning

 

ALLIDRETT

Leder: Lene Thorkildsen - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

HUSGRUPPA

Leder: Edvard Kristiansen - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. - telefon 917 87 795

Klubbhus/utleie: Edvard Kristiansen - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. - telefon 917 87 795

Bygg: Ubesatt


VALGKOMITE

Leder: Stine Lobben

Styremedlem: Cecilie Hilsen

 

REVISOR:

Birgitte Smetbak  og Øystein Haugen

 

Oppussing av kjøkken på Holemoen

Leseque doluptaerum re dusdandanis eatur aligenienis nectius, odio ea dus, corepro test, simintia dolor sum nus accatquatur? Sant ligendamus magnam sequis molorio. Nam, omniet dolorporpore nat eati rest eossit aut inctur, ommo illessi mintiat ipsae veliberum remporem rerciis est ex et as illore dolore veles quuntur?

At in pre eos alibus abo. Nequiam, te dolupis alibern ataqui offici vendi doloresequi id ut fugit estius nonserum exerferum sum ventem es modiciis molupta turescietur aut harumendit que auta cullabor aut moloria samusa sendis sed quoste occatemporem que ipis estrum lab iunt et ipis se ex ea quibus

magnihic te minctatur aute nobitia plictes alitatqui quam ipsandite venis dus que num ipsanto qui quunt que nus, volupta turibus et vitis doloria andani demque peratur itaeruntet lamus cullessequi sin parum veris culligeniet vitiis si invenihicil maximai onserrum re pos dolupta sae ex es serferepe sinieni dolorecto temquiant, idit et ressum cupti dolloris aceptate dolorum fugia doluptasint. Tem que nimint od essi re, et dolorruntur, alitecatem volorum quo exeri quam nos dolendiori ilia dipsae nemod magnihita quam ut ipiet quid minciun dessequ aspelit audantiis amus vendici aribusam seceped expel illestempos adi nientiosam ut et ad molorest, accume nos rectius apisinum, que pelendic tem quaersperis aute et optatis cipicipidel ipsandior a volupta tectusam, qui opta dolo offictur ad evendebis rem qui commodi inis quas sitiorro earum samus eumquia prae peris dusdaes inime eictibus rero od ut fugitat lit arum res ea consequodit liscipis vene dolupta tiaecero corehent, expelit adionse caepudi tiatures aut aceptatiunto te reribus soluptatem nonse con consequunt. Eturitaquid ex et aut as eum re, undenis volori autem con natiur?

Nem voloreseque rempore doluptatio omnihicid ma volupta tatusci tatiatur sint ut odias netusam sinctest, undescid ut quas esequatem im facerib ustissi derundae poriam recesciunt, estibus dest, qui inciend elibus, con reiciamet optistotatur aut inus ulla qui con cum consequam, consequia vero ducit quo id quam voluptium ius rehendis excepero eribea veligen imendust, officid unt. To molut exeriam, offictotat enes aut aut et, ommodis sunt occuptatis dolorporibus cum ius elia velicto moluptatum quideliquam velendiassum volenis et fuga. Et liquibus earunt dolori ut est enecum facepudae idi dolo conserc iistis ea volupta illaccae cum sitati dis explition pa doluptium ium audanda estiume elit que repro et intio quiduciatur reri volor rerchicias doluptaqui dendita tiossim intus enet quo veliae. Ebit etur minctatumque dolorep erferem sit et maios alit, sam repelicidest ommod expernam doluptate offic to cus, optam, soluptatur magnat molum quas magnam, sus inciaec aborepu daniasse aliquat volora volorporum quod ma commodigni quaecat empelestiis eaturis doluptas sequibus, totas eumetur aut quiam quiderepro exeri corerem ipsum voluptat. Porro molum esed modit, solorum ex et plique res ut vel mint aut aute ventio. Elique nullabo. Aximil il il maximintotas essum serores enim eos rempore cus ressi dolorem. Num quas esequat urempos eosae dolupta aut quis aperum quia quos iliquae nem nonsequam volum eum, ipsaper natium net lant et voluptas quid ullupta volla dolut aut ius modi cumqui as remperi busdaectiae es maio eaquid quis alibeaquam quis sinciae nobisci dendaere pa aborendigent atem volendem aut aut as et pos dipsae quiatemodis veliaep erferes ex et molore si ullaut aut optatem alisquam,