Da idrettslaget er blitt pålagt av Norges Idrettsforbund å føre elektronisk medlemsregister, ønsker vi å få en oppdatering av vår medlemsmasse.

Dette gjøres for at registreringen av medlemmer skal bli så riktig som mulig mot Norges Idrettsforbund.

Medlemskontingenten er til I.L. Moingen hovedgruppe, slik at for de aktive vil det i tillegg komme en aktivitets- kontingent til den gruppen de er medlem i (fotball, håndball, all-idrett).

Alle aktive må være medlem av I.L. Moingen før de kan være medlem av en gruppe.

NB VIKTIG! Kontingent til I.L. Moingen må betales for at forsikringen på barnet skal være gyldig.

På grunn av nye vedtekter, må kontingenten knyttes til hvert enkelt medlem, det er ikke mulig å fortsette med «familiemedlemskap» slik vi har hatt til nå. Kontingenten er nå satt til 100 kr pr medlem, og alle må stå inne med fullt navn og fødselsdato. For å ha stemmerett ved saker som blir tatt opp til behandling på årsmøtet, må man ha betalt medlemskontingent.

Medlemskontingent 2017/2018 - 100 kr pr medlem.               

I.L. Moingen ønsker å sende fakturaene på e-post, da dette er gratis. Ønsker dere å melde inn flere familiemedlemmer, fyll inn opplysninger på de dere ønsker å melde inn.

 

Foreldre/foresatte: (fakturamottaker)

 

Barn: (alle barn som er aktive i Moingen)

 

Barn:

 

Barn: