TILLITSVERV

Tillitsverv i I.L. Moingen med tilhørende arbeidsoppgaver.

 

Moingens lover (vedtatt 1991, revidert 2003) – om verv:

 

 VALG:

2-års valgperiode.

 

Hovedgruppe:

 1. Leder
 2. Nestleder
 3. Kasserer
 4. Sekretær
 5. 3 styremedlemmer
 6. Varamedlem
 7. 1 revisor
 8. Representanter til ting og møter i de organisasjoner som laget er tilsluttet, samt 3 medlemmer til representantskapet.

 

Fotballgruppe:

 1. Leder og eventuelle andre styremedlemmer etter årsmøtets vedtak.
 2. Sekretær
 3. 3 styremedlemmer

 

Skigruppe:

 1. Leder
 2. 2 styremedlemmer

 

Håndballgruppe:

 1. Leder
 2. 2 styremedlemmer

 

Økonomigruppe:

 1. Leder
 2. 2 styremedlemmer

 

Husgruppe:

 1. Leder
 2. 2 styremedlemmer

 

Valgkomite:

 1. Leder
 2. 2 medlemmer.

 

 

STYRET SKAL:

2)  Oppnevne etter behov komiteer / utvalg / personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

 

 

GRUPPER  / AVDELINGER:

Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner, eller av valgte styrer.

Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger / grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

 

 

HOVEDGRUPPA

VERV:ARBEIDSOPPGAVER:Valgt innPå valgNAVN:TELEFON:E-POST:
Leder- Øverste leder for I.L. Moingen.
- Ansvar for spesielle saker, f.eks. forsikringssak ol.
- Representere idrettslaget utad.
- Samle hovedstyrets dokumenter for arkivering.
- Innkalle til styremøter, årsmøte etc.
- Ansvarlig for at to personer i hovedstyret er valgt til å håndtere politiattester etter gjeldene krav.
20182020Martin G. Lehmann977 88 005Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Nestleder- Leder for husgruppa (se arbeidsoppgavene for dette vervet under husgruppa).
- Bistå leder ved behov.
20182019Morten S. Wahlmann92264923Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Hoved-kasserer- Føre regnskap for hovedgruppa og undergruppene.
- Føre medlemslister og sende ut informasjon via medlemsnett.
- Fakturere medlemmer for kontingenter.
20182020Camilla SkaugrudDenne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Sekretær- Skrive referater.
- Skrive og sende ut informasjon til aktuelle personer fra både hovedstyret og i forbindelse med store arrangementer.
- Opprette og drifte facebook-side.
20172018Cecilie Hilsen90661817Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Varamedlem- Leder økonomigruppa
Bistå de øvrige styremedlemmene ved behov.
20172019Hege K. Bjertnæs90033751Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Styre-medlemmerLeder fotballgruppa20162018Roger Kronstad90734213Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Leder skigruppa20172019Anne Gro Haviken95140763Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Leder håndballgruppa20162018Marita Jellum98874931Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Leder allidrett-gruppa20162018Grete Valstad91578519Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

 

FOTBALLGRUPPA

VERV:ARBEIDSOPPGAVER:Valgt innPå valgNAVN:TELEFON:E-POST:
Leder- Leder for fotballgruppa og Moingen-cup.
- Rapportere fra gruppa til hovedstyret.
- Holde kontakt med Buskerud fotballkrets.
- Legge ut informasjon på hjemmesida.
- Innkalle til møter i fotballgruppa.
- Innkalle til møter vedrørende Moingen-cup.
- Ansvar for å melde på seniorlag og aldersbestemte lag til serien.
- Ansvarlig for alt som har med de aldersbestemte lagene å gjøre. Herunder f.eks. dommerliste, dommerkurs, sesongavslutning, utstyr/materiell ol
- Være klubbens Fair Play-ambassadør og stille på møter vedrørende dette.
- Leder delegerer oppgaver til de øvrige medlemmene når juniorleder ikke er besatt.
20162018Roger Kronstad90734213Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Seniorleder- Ansvarlig for alt som har med seniorlaget å gjøre.
- Være kontaktperson overfor Modum Fotballklubb og stille på møter her.
- Ansvar for åpen kiosk på seniorkamper.
XXXXDette vervet utgår så lenge det ikke er seniorlag i I.L. Moingen. Kontaktperson overfor Modum FK må gå over til en av de andre.
Juniorleder- Skal avlaste leder med oppgavene.20162018Ikke besatt
Sekretær- Ha god kontakt med kasserer i hovedstyret.
- Ha oversikt over økonomien i gruppa.
- Skrive og sende ut referater fra møter i gruppa.
- Skrive og sende informasjon vedrørende fotball.
- Lage oversikt over kamper og treninger på Holemoen og sende denne til sentrale personer
20172019Annichen Kristiansen97668813Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Medlem 1 - Materialforvalter. Ansvar for innkjøp av drakter, baller etc.20172018Merete Jellum90122637Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Medlem 2-Baneansvarlig. Herunder vanning, merking, utlån av banen, kontakt med kommunen om klipping, vedlikehold av mål ol., holde området ryddig etc.20172019Jan Henning Djupvik97799408Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Medlem 3- Ansvar for innkjøp og oppgjør i kiosk under fotballsesongen20172019Kristin Hovde Marberg, Stine Hæhre48271334, 93262751Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 

 

SKIGRUPPA

VERV:ARBEIDSOPPGAVER:Valgt innPå valgNAVN:TELEFON:E-POST:
Leder- Leder for skigruppa.
- Rapportere fra gruppa til hovedstyret.
- Holde kontakt med Buskerud skikrets.
- Ha kontakt med kommunen i forhold til oppkjøring av løype osv.
- Legge ut informasjon på hjemmesida.
- Ansvar for gjennomføring av skikarusell.
20172019Anne Gro Haviken95140763Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Sekretær- Ha god kontakt med kasserer i hovedstyret.
- Ha oversikt over økonomien i gruppa.
- Skrive og sende ut referater fra møter i gruppa.
- Skrive og sende ut informasjon vedrørende ski.
- Ansvar for innkjøp og oppgjør i kiosk under skikaruseller og andre arrangementer.
20172019Vibeke Kalager92241513Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Medlem- Ansvar for å holde lysløypetraseen ved like når det er snøfritt.
- Ansvar for belysning i løypa (skifte pærer etc.)
- Bistå ved skikaruseller, avslutning og evt. andre arrangementer.
- Ansvar for innkjøp av nødvendig utstyr.
20162018Ingar Hæhre90959787Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 

 

HÅNDBALLGRUPPA

VERV:ARBEIDSOPPGAVER:Valgt innPå valgNAVN:TELEFON:E-POST:
Leder- Leder for håndballgruppa.
- Rapportere fra gruppa til hovedstyret.
- Holde kontakten med kretsen.
- Holde kontakt med kommunen vedrørende søknad om treningstider i Modumhallen etc.
- Ansvar for å melde på lag til seriespill.
- Holde kontakt med andre klubber i kommunen.
20162018Marita Jellum98874931Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Sekretær- Ha god kontakt med kasserer i hovedstyret.
- Ha oversikt over økonomien i gruppa.
- Skrive og sende ut referater fra møter i gruppa.
- Skrive og sende informasjon vedrørende håndball.
- Ansvar for innkjøp og oppgjør i kiosk når gruppa arrangerer kamper/cuper etc.
20172019Mathilde Bundgaard Karlsen91737946Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Medlem- Ansvarlig for innkjøp av nødvendig utstyr.
- Behjelpelig med å avlaste leder og økonomiansvarlig/sekretær i gruppa.
- Bistå med å gjennomføre arrangementer.
20172019Hege Viddal Rønning41467226Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 

 

 ALLIDRETTGRUPPA

VERV:ARBEIDSOPPGAVER:Valgt innPå valgNAVN:TELEFON:E-POST:
Leder- Leder for allidrett.
- Rapportere fra gruppa til hovedstyret.
- Holde kontakt med kommunen vedrørende søknad om treningstider i gymsal etc.
- Sende ut informasjon og hjelpe 1. klasse-foreldre i gang med allidrett for sin klasse.
- Holde kontakt med trenere fra alle årskull.
- Arrangere samlinger for trenerne for å utveksle erfaringer.
20162018Grete Valstad91578519Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 

 

ØKONOMIGRUPPA

VERV:ARBEIDSOPPGAVERVALGT INN:PÅ VALG:NAVN:TELEFON:E-POST:
Leder- Ansvar for å sette opp budsjett for I.L. Moingen som helhet i samarbeid med undergruppene. Budsjett og regnskap må være klart i rimelig tid før årsmøtet.20172019Hege K. Bjertnæs90033751Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Medlem- Ansvar for markedsføring av store arrangementer
- Ansvar for å innhente sponsorer ved skiltreklame rundt fotballbanen. Ta ned skilt som ikke har avtale.
- Holde kontakt med kasserer i hovedgruppa for fakturering av sponsorer.
20152018Guri S. Magnussen99613512Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Medlem- Ansvar for å innhente andre sponsorer.
- Ansvar for klubbdresser og klubbgensere
20172019Helene Hunstad Finnerud48221009Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 

 

HUSGRUPPA

VERV:ARBEIDSOPPGAVERVALGT INN:PÅ VALG:NAVN:TELEFON:E-POST:
Leder- Overordnet ansvar for I.L. Moingens eiendommer.
- Overordnet ansvar for alarmsystemet.
- Organisere dugnad ved større vedlikeholdsarbeid i samarbeid med bygg-ansvarlig.
- Ansvar for utleie av klubbhus.
- Ansvar for å kontrollere at klubbhuset er klart ved utleie.
- Holde kontakt med kasserer i hovedstyret for fakturering ved utleie.
20172018Morten S. Wahlmann92264923Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Bygg- Ansvar for vedlikehold av I.L. Moingens bygninger både utvendig og innvendig.
- Organisere dugnad ved større vedlikeholdsarbeid i samarbeid med leder av husgruppa.
20172019Audun Monsen90101855Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Gruppa har ansvar for utleie av telt. Herunder å være kontaktperson, ha oversikt over hva Moingen kan tilby, priser, organisere utlevering og retur av telt/bord/benker, rengjøring, reparasjon, mv.
Fast utleie til Lønneberget barnehage- Bhg har ansatt en person som vasker fast hver dag.
- Ved utleie til andre enn Lønneberget, må det avtales vask av klubbhuset med samme person som barnehagen bruker. Dette pga hygienekrav.
- Bhg kjøper inn nødvendig utstyr (toalettpapir, tørkeruller, vaskemidler etc). Dette er til fri bruk ved utleie.
Merk! Ved store arrangementer (f.eks cup, konserter osv.) må dette kjøpes inn av Moingen selv.
 

 

VALGKOMITÉ

VERV:ARBEIDSOPPGAVERVALGT INN:PÅ VALG:NAVN:TELEFON:E-POST:
Leder- Ha oversikt over hvilke verv som er på valg.
- Fordele arbeidsoppgaver til medlemmene i gruppa.
- Finne kandidater til ubesatte verv før årsmøtet i samarbeid med medlemmene av valgkomiteen.
- Samarbeide med kasserer i hovedstyret – få medlemslister for å finne navn på kandidater.
- Holde hovedstyret oppdatert på valgkomiteens arbeid.
20162018Stine Lobben48260684Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Medlem- Finne kandidater til ubesatte verv før årsmøtet i samarbeid med lederen av valgkomiteen.20172019Tonje Lobben Kronstad91185043Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Medlem- Finne kandidater til ubesatte verv før årsmøtet i samarbeid med lederen av valgkomiteen.20172019Bente Grøstad93487542Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 

 

 

REVISORER

VERV:ARBEIDSOPPGAVERVALGT INN:PÅ VALG:NAVN:TELEFON:E-POST:
Revisor- Revidere alle regnskap i I.L. Moingen før årsmøtet.20172019Aina Svendsby45465065
Revisor- Revidere alle regnskap i I.L. Moingen før årsmøtet.20172019Birgitte S. Smetbak95804182Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.