TILLITSVERV

Tillitsverv i I.L. Moingen med tilhørende arbeidsoppgaver.

 

Moingens lover (vedtatt 1991, revidert 2003) – om verv:

 

 VALG:

Toårs valgperiode.

 

Hovedgruppe:

 1. Leder
 2. Nestleder
 3. Kasserer
 4. Sekretær
 5. Tre styremedlemmer
 6. Varamedlem
 7. Revisor
 8. Representanter til ting og møter i de organisasjoner som laget er tilsluttet, samt tre medlemmer til representantskapet.

 

Fotballgruppe:

 1. Leder og eventuelle andre styremedlemmer etter årsmøtets vedtak.
 2. Sekretær
 3. Tre styremedlemmer

 

Skigruppe:

 1. Leder
 2. To styremedlemmer

 

Håndballgruppe:

 1. Leder
 2. To styremedlemmer

 

Økonomigruppe:

 1. Leder
 2. To styremedlemmer

 

Husgruppe:

 1. Leder
 2. To styremedlemmer

 

Valgkomite:

 1. Leder
 2. To medlemmer.

 

 

STYRET SKAL:

2)  Oppnevne etter behov komiteer / utvalg / personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

 

 

GRUPPER  / AVDELINGER:

Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer.

Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger / grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

 

 

HOVEDGRUPPA

VERV:ARBEIDSOPPGAVER:Valgt innPå valgNAVN:TELEFON:E-POST:
Leder- Øverste leder for I.L. Moingen.
- Ansvar for spesielle saker, f.eks. forsikringssak ol.
- Representere idrettslaget utad.
- Samle hovedstyrets dokumenter for arkivering.
- Innkalle til styremøter, årsmøte etc.
- Ansvarlig for at to personer i hovedstyret er valgt til å håndtere politiattester etter gjeldene krav.
20192021Hege Krona Bjertnæs900 33 751Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Nestleder- Leder for husgruppa (se arbeidsoppgavene for dette vervet under husgruppa).
- Bistå leder ved behov.
20192021Edvard Kristiansen917 87 795Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Hovedkasserer- Føre regnskap for hovedgruppa og undergruppene.
- Føre medlemslister og sende ut informasjon via medlemsnett.
- Fakturere medlemmer for kontingenter.
20182020Camilla SkaugrudDenne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Sekretær- Skrive referater.
- Skrive og sende ut informasjon til aktuelle personer fra både hovedstyret og i forbindelse med store arrangementer.
- Opprette og drifte facebook-side.
20192021Ingvild Kristiansen
StyremedlemmerLeder fotballgruppa20182020Tom Solheim917 79 976Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Leder håndballgruppa20182020Marita Jellum988 74 931Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Leder skigruppa20192021Petter Monsen951 03 448Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Leder allidrett-gruppa20182020Lene Thorkildsen412 02 859Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

 

FOTBALLGRUPPA

VERV:ARBEIDSOPPGAVER:Valgt innPå valgNAVN:TELEFON:E-POST:
LederLeder for fotballgruppa og Moingen-cup.
Rapportere fra gruppa til hovedstyret.
Ha god kontakt med kasserer i hovedstyret.
Ha oversikten over økonomien i gruppa.
Holde kontakt med Buskerud fotballkrets.
Legge ut informasjon på hjemmesida.
Innkalle til møter i fotballgruppa.
Innkalle til møter vedr. Moingen-cup.
Moingens kontakt mot Modum Fotballklubb og stille på møter her.
Være klubbens Fair Play-ambassadør og stille på møter vedrørende dette.
20182020Tom Solheim917 79 976Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
SeniorlederXXXXXDette vervet utgår så lenge det ikke er seniorlag i I.L. Moingen. Kontaktperson overfor Modum FK må gå over til en av de andre.
JuniorlederXXXIkke besatt
SekretærDommeransvarlig i samarbeid med leder.
Ansvarlig for alt som har med de aldersbestemte lagene å gjøre, f.eks.
dommerkurs, sesongavslutning etc. (i samarbeid med leder og gruppa).
Skrive/sende ut referater fra møter i gruppa.
Skrive/sende informasjon vedr. fotball.
Ansvar for å melde på aldersbestemte lag til serien.
Lage oversikt over kamper og treninger på Holemoen, og sende dette til sentrale personer.
Politiattestansvarlig.
20192021Annichen H. Kristiansen976 68 813Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Medlem 1 Materialforvalter – ansvar for alt av utstyr og ha oversikt over dette.
Ansvar for innkjøp av utstyr.
Ansvar for utlevering av utstyr til lagene.
20182020Per Gunnar Valstad976 16 782Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Medlem 2Baneansvarlig - herunder vanning, merking, utlån av banen, kontakt med kommunen om klipping, vedlikehold av mål o.l., holde området ryddig etc.20192021
Medlem 3Kioskansvarlig – ansvarlig for innkjøp og oppgjør i kiosk under fotballsesongen. Ansvarlig for innkjøp til andre arrangementer fotballgruppa står for, f.eks. sesongavslutningen. (Til cupen er det områdeansvarlig for kiosk/kjøkken som står for innkjøp.)20192021Kristin Hovde Marberg, Stine Hæhre48271334, 93262751Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 

 

SKIGRUPPA

VERV:ARBEIDSOPPGAVER:Valgt innPå valgNAVN:TELEFON:E-POST:
Leder- Leder for skigruppa.
- Rapportere fra gruppa til hovedstyret.
- Holde kontakt med Buskerud skikrets.
- Ha kontakt med kommunen i forhold til oppkjøring av løype osv.
- Legge ut informasjon på hjemmesida.
- Ansvar for gjennomføring av skikarusell.
20192021Petter Monsen951 03 447Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Sekretær- Ha god kontakt med kasserer i hovedstyret.
- Ha oversikt over økonomien i gruppa.
- Skrive og sende ut referater fra møter i gruppa.
- Skrive og sende ut informasjon vedrørende ski.
- Ansvar for innkjøp og oppgjør i kiosk under skikaruseller og andre arrangementer.
20192021Karianne Hovde
Medlem- Ansvar for å holde lysløypetraseen ved like når det er snøfritt.
- Ansvar for belysning i løypa (skifte pærer etc.)
- Bistå ved skikaruseller, avslutning og evt. andre arrangementer.
- Ansvar for innkjøp av nødvendig utstyr.
20182018Ingar Hæhre90959787Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 

 

HÅNDBALLGRUPPA

VERV:ARBEIDSOPPGAVER:Valgt innPå valgNAVN:TELEFON:E-POST:
Leder- Leder for håndballgruppa.
- Rapportere fra gruppa til hovedstyret.
- Holde kontakten med kretsen.
- Holde kontakt med kommunen vedrørende søknad om treningstider i Modumhallen etc.
- Ansvar for å melde på lag til seriespill.
- Holde kontakt med andre klubber i kommunen.
20182020Marita Jellum98874931Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Sekretær- Ha god kontakt med kasserer i hovedstyret.
- Ha oversikt over økonomien i gruppa.
- Skrive og sende ut referater fra møter i gruppa.
- Skrive og sende informasjon vedrørende håndball.
- Ansvar for innkjøp og oppgjør i kiosk når gruppa arrangerer kamper/cuper etc.
XX
Medlem- Ansvarlig for innkjøp av nødvendig utstyr.
- Behjelpelig med å avlaste leder og økonomiansvarlig/sekretær i gruppa.
- Bistå med å gjennomføre arrangementer.
20192019Hege Viddal Rønning41467226Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 

 

 ALLIDRETTGRUPPA

VERV:ARBEIDSOPPGAVER:Valgt innPå valgNAVN:TELEFON:E-POST:
Leder- Leder for allidrett.
- Rapportere fra gruppa til hovedstyret.
- Holde kontakt med kommunen vedrørende søknad om treningstider i gymsal etc.
- Sende ut informasjon og hjelpe 1. klasse-foreldre i gang med allidrett for sin klasse.
- Holde kontakt med trenere fra alle årskull.
- Arrangere samlinger for trenerne for å utveksle erfaringer.
20182020Lene Thorkildsen412 02 859Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 

 

ØKONOMIGRUPPA

VERV:ARBEIDSOPPGAVERVALGT INN:PÅ VALG:NAVN:TELEFON:E-POST:
Leder- Ansvar for å sette opp budsjett for I.L. Moingen som helhet i samarbeid med undergruppene. Budsjett og regnskap må være klart i rimelig tid før årsmøtet.20192021
Medlem- Ansvar for markedsføring av store arrangementer
- Ansvar for å innhente sponsorer ved skiltreklame rundt fotballbanen. Ta ned skilt som ikke har avtale.
- Holde kontakt med kasserer i hovedgruppa for fakturering av sponsorer.
20192021Kristin Evjen
Medlem- Ansvar for å innhente andre sponsorer.
- Ansvar for klubbdresser og klubbgensere
20192021Arne Tuft
 

 

HUSGRUPPA

VERV:ARBEIDSOPPGAVERVALGT INN:PÅ VALG:NAVN:TELEFON:E-POST:
Leder- Overordnet ansvar for I.L. Moingens eiendommer.
- Overordnet ansvar for alarmsystemet.
- Organisere dugnad ved større vedlikeholdsarbeid i samarbeid med bygg-ansvarlig.
- Ansvar for utleie av klubbhus.
- Ansvar for å kontrollere at klubbhuset er klart ved utleie.
- Holde kontakt med kasserer i hovedstyret for fakturering ved utleie.
20192021Edvard Kristiansen917 87 795Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Bygg- Ansvar for vedlikehold av I.L. Moingens bygninger både utvendig og innvendig.
- Organisere dugnad ved større vedlikeholdsarbeid i samarbeid med leder av husgruppa.
20192021
Gruppa har ansvar for utleie av telt. Herunder å være kontaktperson, ha oversikt over hva Moingen kan tilby, priser, organisere utlevering og retur av telt/bord/benker, rengjøring, reparasjon, mv.
Fast utleie til Lønneberget barnehage- Bhg har ansatt en person som vasker fast hver dag.
- Ved utleie til andre enn Lønneberget, må det avtales vask av klubbhuset med samme person som barnehagen bruker. Dette pga hygienekrav.
- Bhg kjøper inn nødvendig utstyr (toalettpapir, tørkeruller, vaskemidler etc). Dette er til fri bruk ved utleie.
Merk! Ved store arrangementer (f.eks cup, konserter osv.) må dette kjøpes inn av Moingen selv.
 

 

VALGKOMITÉ

VERV:ARBEIDSOPPGAVERVALGT INN:PÅ VALG:NAVN:TELEFON:E-POST:
Leder- Ha oversikt over hvilke verv som er på valg.
- Fordele arbeidsoppgaver til medlemmene i gruppa.
- Finne kandidater til ubesatte verv før årsmøtet i samarbeid med medlemmene av valgkomiteen.
- Samarbeide med kasserer i hovedstyret – få medlemslister for å finne navn på kandidater.
- Holde hovedstyret oppdatert på valgkomiteens arbeid.
20182020Stine Lobben48260684Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Medlem- Finne kandidater til ubesatte verv før årsmøtet i samarbeid med lederen av valgkomiteen.20192021Cecilie Hilsen
Medlem- Finne kandidater til ubesatte verv før årsmøtet i samarbeid med lederen av valgkomiteen.
 

 

 

REVISORER

VERV:ARBEIDSOPPGAVERVALGT INN:PÅ VALG:NAVN:TELEFON:E-POST:
Revisor- Revidere alle regnskap i I.L. Moingen før årsmøtet.20192021Øystein Haugen
Revisor- Revidere alle regnskap i I.L. Moingen før årsmøtet.20182020Birgitte S. Smetbak95804182Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.