Krav om politiattest

Det er vedtatt i Norges Idrettsforbund, med virkning fra 1. januar 2009, at alle som driver aktivitet med barn under 18 år og funksjonshemmede må vise politiattest. Dette gjelder alle over 15 år som har regelmessig ansvar for og kontakt med barn ved å være trenere, oppmenn, instruktører mm.

Det er idrettslagene selv som har ansvar for at dette blir gjennomført og som skal kontrollere at de aktuelle personene har gyldig politiattest. I denne forbindelse skal det velges to personer fra hovedstyret som skal håndtere dette og disse har taushetsplikt. Når andre tar over vervene våre vil det bli valgt to nye personer.

Det er verdt å merke seg at dette er en sak alle idrettslag er lovpålagt å gjennomføre.

Dersom dere gjør endringer slik at det kommer nye personer inn rundt barna dere driver aktivitet sammen med, er det viktig at dere gir beskjed i god tid slik at de nye blir godkjent før de starter i aktiviteten.

For mer informasjon ligger det mye lesestoff ute på nettet under Norges Idrettsforbund www.idrett.no

 

I I.L. Moingen er

Annichen H. Kristiansen – sekretær fotballgruppa

Hege Krona Bjertnæs (vara) – leder

valgt til å ta hånd om denne saken.